Volda kommune sender skriv datert 8. mars 2002 med uttalelse fra kommunestyret om at Stortinget bevilger midler til kommunale næringsfond for 2002

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.