Årsmelding for 2001 fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Dokument nr. 16 (2001-2002), Innst. S. nr. 273 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 17.06.2002 Innst. S. nr. 273 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2002