Forslag fra stortingsrepresentantene Karita Bekkemellem Orheim, Per Sandberg og Øystein Djupedal om fondsavsetning til Forskningsfondet

Dokument nr. 8:130 (2001-2002), Innst. S. nr. 223 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karita Bekkemellem, Øystein Djupedal, Per Sandberg Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen til uttalelse
Forslag fra (A), (FrP) og (SV)
Innstilling avgitt 06.06.2002 Innst. S. nr. 223 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2002