Forslag fra stortingsrepresentant Karl-Anton Swensen om øremerket transportstøtte for å gi norsk transportnæring like gode rammebetingelser som EUs transportstøtteordning gir næringen i Finland og Sverige

Dokument nr. 8:132 (2001-2002), Innst. S. nr. 248 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karl-Anton Swensen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 12.06.2002 Innst. S. nr. 248 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2002