SV: "Det henstilles til Regjeringen å utrede på hvilken måte Kystvakten kan ta på seg nye oppgaver innen ressurs- og miljøforvaltning, herunder utrede hvorvidt Kystvakten på sikt bør legges inn under Justisdepartementets ansvarsområde."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet