Møre og Romsdal Fylkeskommune sender skriv datert 29. april 2002 med uttalelse fra fylkestinget om bevilgninger til fergedrift

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.