Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Per Roar Bredvold om lov om endringer i lov om pengespill 28. august 1992 nr. 103. (Etter at det er foretatt fondsavsettelser skal selskapets overskudd fordeles med en halvdel til idrettsformål og en halvdel til kulturformål)

Dokument nr. 8:130 (2000-2001)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Per Roar Bredvold, Per Sandberg Saken er til behandling i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet