Forslag fra stortingsrepresentant Odd Roger Enoksen på vegne av Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 14. juni 2002 (jf. Innst. O. nr. 81): Stortinget ber Regjeringen legge til rette for forsøk med lokalt fastsatt dato for kommunevalget. Forsøkene må innebære at kommunestyret selv kan fastsette dato for lokalvalg innenfor en avgrenset tidsperiode.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet