KrF: "Mangel på kompetanse skaper flaskehalser for utviklingen av mindre bedrifter i distriktene og for utnyttelsen av ressursene der. Det henstilles derfor til Regjeringen gjennom de regionale SND-kontorer/fylkeskommunens næringsavdeling eller på anne måte å stimulere til at distriktsbedriftene kan tilføres fagpersonell, f.eks. etter modell av ordningen "eksportsjef til leie" som Norges Eksportråd har praktisert."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet