Forslag fra stortingsrepresentantene Inger S. Enger, Ola D. Gløtvold og Eli Sollied Øveraas om lik støtte ved assistert befruktning og adopsjon fra utlandet

Dokument nr. 8:125 (2001-2002), Innst. S. nr. 180 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eli Sollied Øveraas, Inger S. Enger, Ola D. Gløtvold Saken er behandlet i sosialkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for familie-, kultur- og administrasjonskomiteen til uttalelse
Forslag fra (SP)
Innstilling avgitt 03.04.2003 Innst. S. nr. 180 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.04.2003

   Behandlet i Stortinget: 08.04.2003