KrF: "Det henstilles til Regjeringen å styrke bemanningen ved de regionale SND-kontorene for å oppnå en mer direkte og raskere saksbehandling. De bør også ha kompetanse til etablererveiledning."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet