Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Canada, undertegnet i Ottawa den 12. juli 2002

St.prp. nr. 12 (2002-2003), Innst. S. nr. 27 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.11.2002 Innst. S. nr. 27 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 26.11.2002