KrF: "Det henstilles til Regjerinen å gjennomgå det nye forslag til regnskapslov med spesielt vekt på kravet om enkelhet for SMB-bedriftene."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet