Bompengefinansiering av prosjekter og tiltak i Tønsbergområdet

St.prp. nr. 38 (2002-2003), Innst. S. nr. 103 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 23.01.2003 Innst. S. nr. 103 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.01.2003

   Behandlet i Stortinget: 28.01.2003