Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2000

Innst. S. nr. 18 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 06.11.2002 Innst. S. nr. 18 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 14.11.2002