Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm og Lodve Solholm om at hobbydyrkere som har gjennomført og bestått kurs i bruk av plantevernmidler skal få autorisasjon

Dokument nr. 8:13 (2002-2003), Innst. S. nr. 131 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 20.02.2003 Innst. S. nr. 131 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.2003

   Behandlet i Stortinget: 27.02.2003