Forslag fra stortingsrepresentant Bjarne Håkon Hanssen om endring av retningslinjene for legemiddelbasert rehabilitering av narkotikamisbrukere, med sikte på utvidelse av bruken av legemiddelassistert behandling av narkomane

Dokument nr. 8:20 (2002-2003), Innst. S. nr. 158 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjarne Håkon Hanssen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 18.03.2003 Innst. S. nr. 158 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.2003

   Behandlet i Stortinget: 01.04.2003