Sp: "Det henstilles til Regjeringen i den bebudede regional- og distriktspolitiske melding å gjøre rede for sysselsettingsgevinster i de ulike virkemiddelområder som følge av SNDs virksomhet siden starten."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet