Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1999-2000 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget

Dokument nr. 3:1 (2002-2003), Innst. S. nr. 97 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 14.01.2003 Innst. S. nr. 97 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.01.2003

   Behandlet i Stortinget: 11.02.2003