Sp: "Det henstilles til Regjeringen i den bebudede regional- og distriktspolitiske melding å gjøre rede for de behov for regional- og distriktspolitisk satsing som ble avdekket som ledd i forberedelsene til norsk EU-medlemskap, og hvilke av prosjektene som Regjeringen mener bør gjennomføres i dagens situasjon."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet