Forelegg for Stortinget av bistandsavtaler som trådte i kraft i 2001

Innst. S. nr. 99 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 15.01.2003 Innst. S. nr. 99 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.01.2003

   Behandlet i Stortinget: 13.02.2003