Forslag fra stortingsrepresentant Morten Lund på vegne av Senterpartiet og Kystpartiet oversendt fra Odelstingets møte 3. desember 2002 (jf. Innst. O. nr. 27): Stortinget ber Regjeringen fremme forslag som sikrer at ordningen med skattefritak for gaver fra skatteåret 2004 kan omfatte alle allmennyttige og ikke-kommersielle frivillige organisasjoner.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet