Forslag fra stortingsrepresentant Morten Lund på vegne av Senterpartiet og Kystpartiet oversendt fra Odelstingets møte 3. desember 2002 (jf. Innst. O. nr. 27): Stortinget ber Regjeringen om å beholde dagens lovgivning i skatteloven § 8-2 (opprettholde avtrapping og fradrag for bygging av skogsvei), men med skattefordelen som ligger i budsjettforslaget for 2003.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet