Norges deltakelse i Europarådet i 1997

St.meld. nr. 24 (1997-98), Innst. S. nr. 179 (1997-98) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 13.05.1998 Innst. S. nr. 179 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.1998

   Behandlet i Stortinget: 15.05.1998