Statlege utval. styre og råd m.v. 1. januar - 31. desember 1997

St.meld. nr. 7 (1997-98), Innst. S. nr. 215 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 04.06.1998 Innst. S. nr. 215 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1998