Forslag fra oversendt fra Odelstingets møte 9. desember 2002 (jf. Innst. O. nr. 36): Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med vurderinger av det følgende: - iverksette nødvendige tverrdepartementale tiltak for å gi offentlige, både statlige og kommunale, etater den nødvendige informasjon om Kode 6-problematikken, for å lette ofrenes situasjon. - hvordan man på egnet måte kan bistå personer som lever på kode 6 og 7. - Arbeidsgruppens forslag om: - hvordan fremtidig beslutningsmyndighet kan organiseres. - tiltak som gjør det vanskelig å få innsyn i folkeregisteret. - en utvidet varighet av adressesperring.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet