Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1998

St.prp. nr. 65 (1997-98), Innst. S. nr. 252 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.06.1998 Innst. S. nr. 252 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1998