Begrensning og kontroll med bruk av tvang i tjenesteyting (Lov om sosiale tjenester m.v. kapittel 6A. Rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt m.v. overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming)

St.meld. nr. 26 (1997-98), Innst. S. nr. 208 (1997-98) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 03.06.1998 Innst. S. nr. 208 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1998