Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 1997

St.meld. nr. 3 (1997-98), Innst. S. nr. 202 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 02.06.1998 Innst. S. nr. 202 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1998