Forslag fra stortingsrepresentantene Arne Sortevik og Ursula Evje om å gjennomføre folkeavstemning hvor spørsmålet om et eventuelt skille mellom stat og kirke avgjøres

Dokument nr. 8:54 (2002-2003), Innst. S. nr. 132 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Ursula Evje Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 20.02.2003 Innst. S. nr. 132 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.2003

   Behandlet i Stortinget: 03.03.2003