Enkelte forhold vedrørende granskingskommisjonen for Mehamn-ulykken

Innst. S. nr. 114 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 30.01.2003 Innst. S. nr. 114 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.01.2003

   Behandlet i Stortinget: 06.02.2003