Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2002

St.meld. nr. 3 (2002-2003), Innst. S. nr. 238 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2003 Innst. S. nr. 238 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2003