Visse organisasjonsendringer m.v. i Forsvaret

St.prp. nr. 45 (1997-98), Innst. S. nr. 244 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1998 Innst. S. nr. 244 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1998