Oppfølging av nye regler for kraftverksbeskatning

Ot.prp. nr. 22 (1996-97), Innst. O. nr. 53 (1996-97), beslutning. O. nr. 74 (1996-97) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.02.1997 Innst. O. nr. 53 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.1997

   Behandlet i Odelstinget: 06.03.1997

   Behandlet i Lagtinget: 20.03.1997