Forslag fra stortingsrepresentantene Per Ove Width, Odd Roger Enoksen og Kjetil Bjørklund om at Regjeringen må legge fram en sak for Stortinget om arbeidet med effektivisering av økonomi- og logistikkledelse i Forsvaret

Dokument nr. 8:55 (2002-2003), Innst. S. nr. 178 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjetil Bjørklund, Odd Roger Enoksen, Per Ove Width Saken er behandlet i forsvarskomiteen Forslag fra (FrP), (SP) og (SV) Innstilling avgitt 03.04.2003 Innst. S. nr. 178 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.04.2003

   Behandlet i Stortinget: 10.04.2003