Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen, Kenneth Svendsen og Per Sandberg om å iverksette et prøveprosjekt for utprøving av elektronisk merking av kjøretøy for å effektivisere og modernisere politiets kontrollrutiner

Dokument nr. 8:57 (2002-2003), Innst. S. nr. 170 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Arild Ellingsen, Kenneth Svendsen, Per Sandberg Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 01.04.2003 Innst. S. nr. 170 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.04.2003

   Behandlet i Stortinget: 03.04.2003