Forslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg og Per Sandberg om statlig myndighetsansvar for å bygge hovedrørledninger for naturgass til bruk i Norge

Dokument nr. 8:59 (2002-2003), Innst. S. nr. 165 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg, Per Sandberg Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 24.03.2003 Innst. S. nr. 165 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.03.2003

   Behandlet i Stortinget: 27.03.2003