Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal, Hallgeir H. Langeland og Heidi Grande Røys om å styrkje og byggje ut nasjonalparkforvaltinga

Dokument nr. 8:62 (2002-2003), Innst. S. nr. 243 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Grande Røys, Hallgeir H. Langeland, Øystein Djupedal Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 04.06.2003 Innst. S. nr. 243 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2003