Forslag fra stortingsrepresentant Eirin Faldet på vegne av Arbeiderpartiet oversendt fra Odelstingets møte 11. februar 2003 (jf. Innst. O. nr. 56): Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om endring av arbeidsmiljøloven slik at arbeidstakernes rettigheter og beskyttelse i forhold til arbeid i natt- og søndagsåpne virksomheter i varehandelen ivaretas gjennom denne loven.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet