Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 11. februar 2003 (jf. Innst. O. nr. 56): Stortinget ber Regjeringen snarest legge frem sak om endring av alkohollov og ev. andre lover slik at salg av øl kan følge åpningstidene i butikkene.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet