Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om øyeblikkelig å sikre Teletopia AS tilgang til Telenor Mobil AS' nett, slik at det er mulig for Teletopia å tilby SMS-meldinger

Dokument nr. 8:72 (2002-2003), Innst. S. nr. 182 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.04.2003 Innst. S. nr. 182 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.04.2003

   Behandlet i Stortinget: 29.04.2003