Forslag fra stortingsrepresentantene Erik Solheim, Paul Chaffey og Inge Myrvoll om Norges opptreden under de internasjonale klimaforhandlingene

Dokument nr. 8:23 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erik Solheim, Inge Myrvoll, Paul Chaffey Forslag fra (SV)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet