Forslag fra stortingsrepresentantene Jørgen Holte, Sigurd Manneråk og Rita H. Roaldsen om kompensasjon til kommunene for investeringskostnader knyttet til grunnskolereformen

Dokument nr. 8:24 (1996-97), Innst. S. nr. 136 (1996-97) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jørgen Holte, Rita H. Roaldsen, Sigurd Manneråk Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 27.02.1997 Innst. S. nr. 136 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.1997

   Behandlet i Stortinget: 15.05.1997