Reindriftsavtalen 1998-99, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 1998

St.prp. nr. 49 (1997-98), Innst. S. nr. 224 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1998 Innst. S. nr. 224 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1998