Forslag fra stortingsrepresentantene Olav Gunnar Ballo, Karin Andersen og Kristin Halvorsen om endring av folketrygdloven, forskriften og kommentarene til denne, slik at slitasje- og belastningslidelser som er yrkesbetingede blir sidestilt med øvrige yrkessykdommer

Dokument nr. 8:54 (1997-98), Innst. S. nr. 157 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kristin Halvorsen, Karin Andersen, Olav Gunnar Ballo Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 23.04.1998 Innst. S. nr. 157 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 18.05.1998