Forslag fra stortingsrepresentantene Inger Stolt-Nielsen og Ivar Kristiansen om å endre alkoholloven slik at det blir mulig å gi verdens nordligste vinprodusent, Bio Nordkapp, tillatelse til å drive detaljsalg av vin i tilknytning til produksjonsdriften i Porsanger kommune, Finnmark

Dokument nr. 8:55 (1997-98), Innst. S. nr. 134 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inger Stolt-Nielsen, Ivar Kristiansen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 26.03.1998 Innst. S. nr. 134 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.1998

   Behandlet i Stortinget: 02.04.1998