Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Thore Aksel Nistad og Kenneth Svendsen om å overføre generalforsamlingsansvaret i Telenor AS fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet, omgjøre Telenor AS til et børsnotert selskap, innføre en "gylden aksje", dele ut noe av aksjene til norske borgere, innhente frisk egenkapital fra det private kapitalmarkedet og deretter overføre statens gjenværende ordinære aksjer til Folketrygdfondet

Dokument nr. 8:56 (1997-98), Innst. S. nr. 126 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Kenneth Svendsen, Thore A. Nistad Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 19.03.1998 Innst. S. nr. 126 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.03.1998

   Behandlet i Stortinget: 24.03.1998