Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 33/2003 av 14. mars 2003 om innlemming av EØS-avtala av forordning (EF) nr. 1360/2002 om bruk av fartsskrivar innan vegtransport

St.prp. nr. 62 (2002-2003), Innst. S. nr. 279 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 12.06.2003 Innst. S. nr. 279 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2003