Forslag fra stortingsrepresentant Siv Jensen om endring i rammevilkårene for livsforsikringsselskapene slik at disse ikke får fradrag i sin egen ansvarlige kapital for investeringer i andre finansinstitusjoner

Dokument nr. 8:57 (1997-98), Innst. S. nr. 166 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Siv Jensen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 30.04.1998 Innst. S. nr. 166 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 14.05.1998