Forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Kenneth Svendsen og Per Erik Monsen om en ny pengepolitikk basert på inflasjonsmål og større uavhengighet for Norges Bank

Dokument nr. 8:59 (1997-98), Innst. S. nr. 144 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Per Erik Monsen, Siv Jensen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 26.03.1998 Innst. S. nr. 144 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.1998

   Behandlet i Stortinget: 30.04.1998